Clubhuis alleen toegankelijk met coronatoegangsbewijs (CTB)

Er is een nieuw openstellingsprotocol. Met als belangrijke aanpassing:
Betreding van het clubhuis, en daarmee het schieten binnen, is wel aan beperkingen onderhevig. Het is de leden en bezoekers namelijk alleen toegestaan het clubhuis te betreden met een coronatoegangsbewijs (CTB). Tezamen met een geldig identiteitsbewijs moet dit getoond worden aan de dienstdoende sleutelhouder en/of zonodig aan een bestuurslid. Personen beneden de 18 jaar zijn hiervan uitgezonderd. Men krijgt een coronatoegangsbewijs als men volledig gevaccineerd is, een herstelbewijs heeft of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud heeft.