Openstellingsprotocol St. Sebastiaan

Aangepast naar 18-02-2022
Samen met de gemeente is er een openstellingsprotocol opgesteld voor onze vereniging. Iedere schutter en bezoeker dient zich hieraan te houden zodat we (veilig) kunnen en mogen schieten.

Toegang is alleen mogelijk door je aan de maatregelen te houden die vermeld staan in het openstellingsprotocol.
Hierbij vermelden wij de belangrijkste punten:

Buiten schieten:
Vanaf 18 februari: Buiten zijn er geen beperkingen. Er hoeft buiten dus geen 1,5 meter afstand te worden gehouden en er hoeft geen mondkapje te worden gedragen. Verder geldt er geen maximum voor het aantal aanwezige personen.
Binnen schieten:
Vanaf 18 februari: Het betreden van het clubhuis is alleen toegestaan met een coronatoegangsbewijs (CTB). Tezamen met een geldig identiteitsbewijs moet dit getoond worden aan de dienstdoende sleutelhouder en/of zonodig aan een bestuurslid. Personen beneden de 18 jaar zijn hiervan uitgezonderd. Men krijgt een coronatoegangsbewijs als men volledig gevaccineerd is, een herstelbewijs heeft of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud heeft. Als men binnen is met het CTB hoeft men geen 1,5 meter afstand te houden en hoeft men geen mondkapje te dragen. Daarnaast geldt er geen maximum voor het aantal aanwezige personen.
Vanaf 25 februari: Er is geen CTB vereist om het clubhuis te betreden. Er hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden en men hoeft geen mondkapje te dragen en er geldt geen maximum voor het aantal aanwezige personen.
Vanaf 18 februari: Het terrein van de vereniging en het clubhuis zijn ook toegankelijk voor
bezoekers. Voor hen gelden dezelfde regels als voor de leden.
Vanaf 18 februari: Het digitale inschrijvingssysteem wordt buiten werking gesteld. Men hoeft zich dus niet meer digitaal in te schrijven om te mogen schieten.
Vanaf 18 februari: De kantine en de toilet zijn open voor diegenen die op vertoon van een CTB binnen mogen zijn.
Vanaf 25 februari: Het CTB is niet meer vereist om van de kantine en de toilet gebruik te mogen maken.