Nieuw openstellingsprotocol vanaf 18 februari en vanaf 25 februari

Met ingang van 18 februari 2022 is een forse versoepeling van de coronaregels van toepassing. Die versoepeling wordt nog verder doorgevoerd per 25 februari 2022. In verband hiermee is op basis van de richtlijnen van de NHB ons openstellingsprotocol weer aangepast. Ons openstellingsprotocol vind je hier.