Sporten tot 17.00 uur

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen die op 28 november 2021 zijn ingegaan heeft de NOC/NSF nieuwe protocol Verantwoord Sporten gepubliceerd. De NHB volgt altijd dat protocol. Op basis van dit protocol is ook ons openstellingsprotocol weer aangepast. De wijzigingen zijn in het protocol in het geel aangegeven.

 

Nieuwe coronamaatregelen 13-11-2021

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen die op 13 november 2021 om 18.00 uur zijn ingegaan heeft de NOC/NSF zijn nieuwe protocol Verantwoord Sporten gepubliceerd. De NHB volgt altijd dat protocol. Op basis van dit protocol is nu ook ons openstellingsprotocol weer aangepast. De wijzigingen zijn in het protocol in het geel aangegeven.

De enige wijzigingen in vergelijking met het protocol van 6 november 2021 betreffen het publiek en de kantine: Bezoekers zijn nl. niet toegestaan op de vereniging en de kantine mag alleen gebruikt worden als afhaalpunt.

Clubhuis alleen toegankelijk met coronatoegangsbewijs (CTB)

Er is een nieuw openstellingsprotocol. Met als belangrijke aanpassing:
Betreding van het clubhuis, en daarmee het schieten binnen, is wel aan beperkingen onderhevig. Het is de leden en bezoekers namelijk alleen toegestaan het clubhuis te betreden met een coronatoegangsbewijs (CTB). Tezamen met een geldig identiteitsbewijs moet dit getoond worden aan de dienstdoende sleutelhouder en/of zonodig aan een bestuurslid. Personen beneden de 18 jaar zijn hiervan uitgezonderd. Men krijgt een coronatoegangsbewijs als men volledig gevaccineerd is, een herstelbewijs heeft of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud heeft.

Update – Vanaf woensdag 29-9 binnen schieten i.p.v. buiten

Met ingang van woensdag 29 september 2021 start het binnenseizoen weer.

Zoals bekend is op woensdag het eerste uur (19.00 -20.00 uur) voor de jeugd en beginnende schutters. En de ervaren schutters zijn op de woensdag welkom vanaf 20.00 uur .

Als de weersomstandigheden het toelaten kan er in overleg met de dienstdoende sleutelhouder eventueel buiten worden geschoten.

Handboogsport, Een passie

Ooit gezien, dat handboogschieten? Wat bezielt die mensen?

Is het een hobby en een smoes om van huis te zijn, is de rivaliteitdrang een steeds weer nieuwe poging zich zelf, te bewijzen? Och, wij zullen het nooit snappen, wij leken, handboogschieten is een passie, niet met woorden te verklaren, dat zullen we ook niet proberen, we zullen slechts trachten iets van de grote geheimen te ontmantelen met een bescheiden “profielschets” van de handboogschutter(ster). Het is de man (of vrouw) die zowel geestelijk als lichamelijk sterk in de schoenen staat. Hij of zij beschikt over de rust en het concentratievermogen van een luipaard.
Het neerzetten van de voeten aan de schietlijn ,het traag omhoog brengen van de boog in de schiethoudíng, het minutieus richten, het gebeurt allemaal los van de wereld.
Een richtende schutter is zogezegd “nergens”. De wereld verkleint zich in zijn ogen tot die kleine, 25 af 90 meter verderop, op de concentrische cirkels van op de schietschijf (target) geplaatste geel (GOLD).
Dat geel is op dat ene, uit een keten van miljoenenogenblikken losgesneden, zijn hele wezen, zijn hele zijn.. Geen macht ter wereld kan de richtende goed geconcentreerde schutter  afleiden.
Er is op het toppunt van zijn concentratie alleen de roos, die is op dat moment zijn vriend of vijand. Het is een waar feest dat uitgekiende spel van de schutter(ster) boog en pijl van nabij te zien.
Kijk toch eens hoe hij zijn attributen streelt, hoe voorzichtig de pees (string) wordt omvat en trekt, als wil men deze geen pijn doen! Zie hoe liefdevol de pees aan de lippen komt, deze kust en sabbelt (suck), schutter, boog en pijl, het is een echt trio, een mini vriendenclub van wij – weten – het – samen – wel.
Wij begrijpen dat de resultaten er niet zo bar veel toe doen. In de ogen van de schutter zijn hoge puntenaantallen en de daaraan geknoopte eretekenen louter toegift op het genot van het schieten zelf.
Het is meegenomen, maar het hoeft niet. Dit verklaart ook, waarom de schutters die ” nooit tets maken” trouw, blijven aan kun passie. Zij kunnen zich er níet van losmaken. Punten of niet, de roos blijft trekken.

“The man behind the camera” zei vroeger eens meneer Kodak, ja die van her gele doosje.
Hij bedoelde te zeggen: wat voor dure camera men ook heeft, de man of vrouw die het ding vasthoudt maakt de foto. Zo is het ook met handboogsport. Het is de schutter die het hem doet. Een duurdere boog werpt eerst zijn vruchten af in de handen van de zeer ver gevorderden. Men begint met een eenvoudige boog met een standaardpijl, met goede instructie wordt men ingewijd in de kunst van de handboogsport.
De geroutineerde schutter kan pas iets uitrichten met het verfijnde materiaal. Daartoe rekenen we  niet alleen pijlen in alle gradaties en coderingen met de te onderscheiden eigenschappen, maar ook de geperfectioneerde bogen die soms het aanzien geven van een volwassen televisie antenne. Een dergelijk boog is voorzien van allerlei onbegrijpelijke piefjes en poefjes en in leken ogen nergens toe dienende ditjes en datjes. Instrumentenmakerwerk, dat is het, vizieren en stabilisatoren met secure instelmogelijkheden, aanleghulpstukken en zelfs akoestische klikkers (klicker), die met een tingeltje laten horen dat de pijl zijn startpunt heeft bereikt en de boog juist gespannen is.

Ja er zit toch heel wat in. Een schutter(ster( (Archer) is een knappe kop, die binnen het raam van zijn geliefde sport alles dient te weten van aerodynamica, van vluchtlijnen, van symmetrie, van transformatie van lichaamsenergie naar kinetische energie. Moeilijke dingen en begrippen, waar menig TH-student heel wat mee te stoeien heeft. De handboogsporter maakt het zich allemaal spelenderwijs eigen.
Worden de ware schutters geboren? Kletskoek. Schutters zijn schutters geworden van schutters, van de doorknede mannen en vrouwen die jongeren en ouderen in hun passie willen laten delen.
Handboogsporter als u wilt (schutter) wordt men niet van de ene dag op de andere, om de donder niet.

Herman Repping trainer A. © Nederlandse Handboog Bond en St Sebastiaan Zwolle.

Nieuw wedstrijdreglement beschikbaar

Het wedstrijdreglement van onze vereniging is aangepast. Bij de ALV is deze goedgekeurd. Je kan het nieuwe wedstrijdreglement in het menu vinden onder de kop Sint Sebastiaan.

Reguliere schiettijden van toepassing

Tenzij anders aangegeven kan er vanaf heden weer op de reguliere tijden buiten worden geschoten met in inachtneming van het openstellingsprotocol. Via een nieuwsbericht op de site wordt vanaf nu alleen aangegeven als het schieten geen doorgang vindt.

  • Er mag alleen buiten geschoten worden en het clubhuis mag alleen binnen gegaan worden voor toiletbezoek. Behalve voor toiletbezoek is het clubhuis dus verboden terrein. Bij regen kan er daarom binnen niet geschuild worden.
  • Het terrein van de vereniging mag alleen betreden worden door de leden. Andere bezoekers zoals bijvoorbeeld publiek en ouders worden niet toegelaten op het verenigingsterrein.
  • Er geldt een maximum van vier schutters per doel.
  • De afstandsregel van 1,5 meter wordt door iedereen in acht genomen. Voor de jongeren geldt een uitzondering. Jongeren van 13 t/m 26 jaar hoeven tijdens het sporten geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, maar wel van volwassenen. Jongeren tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand van anderen te houden en mensen vanaf 13 jaar en ouder ook niet van hen.