Openingstijden

Voor jeugdschutters (met of zonder eigen materiaal) en beginnende seniorschutters (met of zonder eigen materiaal):

Op woensdag van 19.00 uur tot sluiting door sleutelhouder, waarvan van 19.00 uur tot 20.00 uur onder begeleiding. De container is open voor schutters zonder eigen materiaal.

Voor alle schutters met eigen materiaal:

Op maandag van 19.00 uur tot sluiting door sleutelhouder. Er is geen begeleiding voor de schutters.

Op woensdag: gedurende de zomer van 19.00 uur tot sluiting door sleutelhouder en gedurende de winter van 20.00 uur tot sluiting door sleutelhouder.

Op zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Er is geen begeleiding voor de schutters.

De meeste wedstrijden worden op zaterdag geschoten

Naast onze vaste schietmomenten op de maandag, woensdag en zaterdag zijn er doordeweeks soms sleutelhouders die een keer een uurtje gaan schieten. Als je interesse hebt om je aan te sluiten bij zo’n schietmoment van een sleutelhouder, dan kun je als je lid bent aanmelden bij onze WhatsApp groep.